Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.

Uitgelicht

Pleidooi voor politietuchtrecht steeds luider

Op 20 februari 2017 zond het actualiteitenprogramma EenVandaag een rapportage uit over de afhandeling van politiegeweld. In die uitzending is een bijdrage van mij opgenomen. Ik licht toe dat een tuchtrechtelijke afdoening van politiegeweld passender is dan strafvervolging van de agent.

Lees meer...

Interview in politievlakblad Blauw

In politievakblad Blauw uitgave 26 november 2016 verscheen dit artikel, waarin Jaap Timmer en ik zijn geïnterviewd over de beoordeling van politiegeweld en de wetswijzigingen die nu worden voorgesteld.

Download de PDF (3.4Mb)

De procedures in beeld

De infographics geven u overzicht en duidelijkheid over de procedure waarmee u te maken heeft. Er is een infographic voor strafrecht en voor tuchtrecht. Beide gaan uit van de positie van de politieambtenaar.

Strafzaken Tuchtrecht

Ervaring van een cliënt

Ik ben blij dat jij mij hebt bijgestaan, ik heb er echt heel erg veel aan gehad. Ik hoop je nooit meer nodig te hebben maar mocht er in de toekomst zich een situatie voor doen dan weet ik je te vinden. Dat geldt overigens ook voor collega’s die in penibele situaties terecht komen. Ik zal ze allemaal adviseren om contact te zoeken met jou en mijn positieve ervaringen delen.

Lees meer...